“Nog vet vi vilka vi är, men inte vilka vi kan bli”

William Shakespeare


Utveckling är bra för oss alla! Det kan ge oss ökad livskvalité, mer trivsamma arbetsplatser och mer lönsamma företag och organisationer.

Vi bär alla på en enorm potential, enskilda individer såväl som grupper och organisationer. En kris, på det individuella planet, inom organisationen eller en total global kris, leder ofta till utveckling. Alla inväntar dock inte krisen. Det finns individer och organisationer där det ständigt pågår ett utvecklingsarbete. Quinny Consult erbjuder att medverka i detta arbete som kan ske på olika nivåer inom personlig-, grupp-, ledarskaps- och organisationsutveckling. Vi inleder med en kartläggning av behoven och lämnar därefter förslag till åtgärd. Kontakta mig gärna för en förutsättningslös diskussion.