Individuell coaching

Du som längtar efter att utveckla dig själv eller dina medarbetare. Du som vill åstadkomma bestående förändringar på djupet. Kanske har du kommit till en vändpunkt i livet och känner dig rådvill? Låt mig få bli din coach. Genom coaching hjälper jag dig att hitta och utveckla din potential. Min uppgift är att inspirera, stötta och uppmuntra dig att hitta ditt bästa jag och uppnå nya mål. Med individuella samtal i möte, eller per telefon, ges du möjlighet att växa som människa både privat och i din profession. Stödet från en coach är ett sätt att utvecklas och stärkas i din profession och ledarroll såväl som i det privata livet.

Att vara ledare är ofta en utsatt position med höga krav på sig själv och från omgivningen. Det är inte ovanligt att känna sig ensam i ledarrollen. Och det kan vara stunder du behöver stöd att fatta ett svårt beslut. Att hitta god balans mellan arbete och familjeliv kan vara nog så svårt. För att själv känna sig tillfreds med tillvaron krävs personlig insikt och stor medvetenhet om sig själv. Vi tittar på din situation, vad du vill med ditt liv och hur du når dit. Fokus ligger på nutid och framtid. Min roll som din coach är att stötta och uppmuntra dig att våga anta de nya utmaningar du ställs inför och hur du kan passera eventuella hinder på vägen mot ditt nya mål. I det personliga mötet får du hjälp med att utveckla dina förmågor och att känna tillit till din inre ledare. Vi arbetar med att locka fram din inneboende potential. Genom att frigöra kraft och energi inom dig själv går det lättare, att som ledare, skapa effektiva och väl fungerande arbetslag. Att känna dig själv är en förutsättning för att kunna leda andra.

Relationscoaching

Det kan vara svårt att hitta styrfarten i relationsdjungeln. Vi väljer en del av våra relationer mycket noggrannt och medvetet. Andra relationer får vi bara på köpet! Som när vi väljer en partner kan vi få både barn, före-dettingar och partnerns hela familj och släkt. Och alla vännerna som kommer med på köpet! Ibland kan det vara påfrestande att förhålla sig till detta. Det kommer grus i maskineriet. Våra relationer utsetts för påfrestningar. Det kan också skapas motsättningar i relationer på en arbetsplats, mellan arbetskamrater och mellan chef och medarbetare. Det uppstår låsta positioner. Vi lyssnar inte på varandra. Då kan det vara bra med en som kan titta och lyssna på den uppkomna situationen utifrån. Relationscoaching har blivit oerhört uppskattat. Det kan vara ett äkta par, förälder och barn även upp i vuxen ålder, chef och medarbetare. Min uppgift blir att möjliggöra för er båda att få tala till punkt medan den andre får träna på att lyssna. Jag återger till er båda vad jag ser och sedan pratar vi om hur ni kan komma vidare. Relationscoaching handlar om att hitta er potential till att utveckla er relation. Det kan också handla om att avsluta en relation, att acceptera att en av parterna väljer att ensam gå vidare i livet. Jag tar inte på mig rollen att vara domare för att försöka hitta en syndabock.

Coaching i grupp

Gruppcoahing

Blivande coacher på utflykt under sin utbildning i Spanien.

Coaching i grupp kan vara en möjlighet för en projektgrupp eller ett arbetslag att komma vidare i sin utveckling mot ett gemensamt mål och att uppnå bättre resultat. Vi tittar på vilka normer och värderingar som råder i gruppen, vilka viljor som styr och vart ni är på väg. Detta ökar förståelsen för var och ens ansvar för det klimat och förhållningssätt som råder, vilka utmaningar ni står inför och vilka viljor som finns i gruppen. Jag medverkar som coach på era gruppträffar en till två gånger per månad.

-“Du som längtar efter att utveckla dig själv eller dina medarbetare. Du som vill åstadkomma bestående förändringar på djupet. Låt mig få bli din coach. Genom coaching hjälper jag dig att nå din fulla potential.”