Leda och arbeta utifrån värderingar. Kursen vänder sig till såväl ledare som hela arbetsgrupper.

Öka insikten om dina egna och arbetsplatsens attityder och värderingar. Lär dig hur du kan utveckla dessa tillsammans med dina arbetskamrater/medarbetare.

I samhället i stort och inom företag och organisationer är frågor om etik, attityder och värderingar mycket viktiga. För att en arbetsplats skall vara tilltalande för bra personal måste man visa att man bryr sig om sina chefer och medarbetare. En trygg och god psykosocial arbetsmiljö för medarbetarna kommer ibland i kläm i takt med minskade resurser. Då är det viktigt att klargöra vilken värdegrund som gäller för att leva upp till de etiska krav och förväntningar som finns. Ett öppnare klimat leder till bättre fungerande relationer vilket leder till ökad trivsel och ökad effektivitet. Det är ett sätt att bedriva positiv och ekonomisk personalvård.

Vi arbetar med praktiska värdegrundsövningar varvat med teori och reflektioner både på det individuella planet som i grupp.

Ur programinnehållet:

  • Dina grundläggande värderingar i det goda ledarskapet
  • Vad du och dina medarbetare vill och hur ni når dit?
  • Vilket budskap förmedlas internt respektive externt?
  • Lever du/ni upp till det budskap som förmedlas?
  • Vilka normer och attityder styr internt respektive externt?
  • Vadå konflikter? Här har vi inga konflikter!
  • Hur påverkar era attityder er organisation/arbetsgrupp, era kunder och leverantörer?
  • Vadå kvinnligt och manligt – här är vi alla jämställda!

Etik och moral

Vad avgör om en handling är rätt eller fel – god eller ond? I en värld som tycks bli allt hårdare – hur ska vi då bete oss? Ska vi vända andra kinden till eller ska vi ge igen – öga för öga? Etiska spelregler på arbetsplatsen, ska det verkligen vara nödvändigt? Tillsammans reder vi ut de etiska begreppen.