Mina tjänster består av:

Allt ifrån korta lättsamma föreläsningar till längre processinriktade kurser – individuellt eller i grupp. Jag arbetar som coach / rådgivare / bollplank / samtalspartner / handledare åt grupper och enskilda individer i deras personliga utveckling såväl på det privata planet som i deras profession.
Kurserna erbjuds som öppna eller företagsinterna och kan med fördel även förläggas i Spanien.

Skräddarsydda företagsinterna kurser:

Quinny Consult hjälper individer och organisationer att växa – som människor och tillsammans – genom anpassade kurser inom individ-, grupp- och ledarutveckling.
Kurserna skräddarsys efter era behov och önskemål, allt från dagsprogram till längre processinriktade utbildningsserier.

Mina målgrupper och uppdragsgivare är:

Styrelser, ledningsgrupper, enstaka chefer på olika nivåer inom organisationer, hela personalgrupper, såväl kvinnliga som manliga nätverk, privata och offentliga arbetsgivare, personal inom kommun och region samt inom små-, medelstora och börsnoterade företag,  fackliga  organisationer, föreningar, studieförbund, statliga verk etc.

Bland det jag arbetar med idag är:

  • Ledarskapsutveckling – Coaching / Chefsstöd
  • Styrelseuppdrag
  • Organisationsutveckling
  • Personlig utveckling både individuellt och i grupp
  • Gruppers utveckling / teambuilding
  • Roll- och ansvarsfördelning  på arbetsplatsen
  • Attityder / Värderingar – Etik / Moral – Arbetsglädje  –  Förändringskompetens
  • Feminina och maskulina egenskaper, bejaka dem båda och få en bättre arbetsmiljö
Porträttbild av A.K.Fösker med hund

Anne-Kristin och Milou