Coachingtid/paket faktureras och betalas före coachstart.
Anmälningsavgiften för kurser är 2500 kr om inget annat anges. Så fort du betalat in anmälningsavgiften till Handelsbanken 6503-930788338 har du garanterat dig en plats och anmälan är bindande. Resterande kursavgift ska vara betald 30 dagar före kursstart. Du kan ”preliminäranmäla” dig genom att skicka in intresseanmälan. Denna anmälan är ej bindande.

MINSTA ANTAL KURSDELTAGARE
Quinny Consult äger rätten att ställa in utbildningen vid för lågt deltagarantal. Eventuell inbetald kursavgift återbetalas då i sin helhet.
VILL DU AVBOKA KURSEN GÄLLER FÖLJANDE
Vid avbokning inom 14 dagar från anmälningsavgiften betalats återbetalas beloppet i sin helhet. Vid avbokning senast 45 dagar före kursstart återbetalas 75% av inbetald anmälningsavgift/kursavgift. Vid avbokning därefter sker ingen återbetalning. Om du blir sjuk eller får annat legalt förhinder kan du, i mån av plats, gå kursen vid ett annat tillfälle och då tillgodoräkna dig hela summan du betalt.
VID SEN BETALNING
Vid sen betalning debiteras en lagstadgad påminnelseavgift om 60 kr. Dröjsmålsränta 8% + av Riksbanken fastställd (1/1-30/6 2024) referensränta á 4,00%.
EVENTUELL ANMÄRKNING PÅ FAKTURAN SKA VARA GJORD INOM 8 DAGAR.