1994 – 2024 QC, QUINNY CONSULT!

Quinny Consult levererar tjänster inom coaching, individ-, grupp-, ledare- och organisationsutveckling i Sverige, Norge och Spanien.


”Vem vänder sig egentligen till en coach? Den som vill ha ut mer av livet”

Jag arbetar utifrån en värdegrund som bygger på;
Tillit och glädje i mötet med kund och samarbetspartner, där vi utvecklar och värnar varandras professionella rykte.
Värdighet och respekt, där vi ser varandra som hela, friska och resursstarka individer.
Kvalité som överträffar de högsta förväntningar.

Utveckling tillsammans med modiga aktörer som aldrig upphör att utvecklas.
Integritet i mötet med kund och samarbetspartner bygger på god affärsmoral, diskretion och konfidentialitet.

Foto: Karl-Oskar Føsker

Anne-Kristin Føsker
QC, Quinny Consult

Jag följer ICF:s
Kärnkompetenser